Ligningsutvalget

Ligningsutvalget er en frittstående stiftelse med røtter helt tilbake til starten på 1900-tallet. Stiftelsen er en direkte fortsettelse av foreningen Ligningsutvalget hvor landets ligningssjefer og nemndsmedlemmer var medlemmer.

Formålet til Ligningsutvalget er å fremme skattefaglig utvikling i teori og praksis til nytte for offentlig og privat sektor.

En sentral del av den faglige virksomheten er utgivelsen av publikasjonen Dommer, uttalelser m.v. i skattesaker, forkortet Utvalget eller Utv., som har vært gitt ut siden 1918. Tidsskriftet er både en domssamling/materialsamling og ett fagtidsskrift med tilhørende systematiske registre. Utvalgets målsetting er å bringe kvalifisert informasjon og analyse av skatterettslige kilder og praksis samt skatteretten mer generelt. Virksomheten er rettet mot både ligningsmyndighetene, domstolene, advokater, revisorer, skatterådgivere og andre som har behov for veiledning og ajourføring i anvendelsen av vår skattelovgivning. Utvalget inngår i den elektroniske skattebasen Norsk Elektronisk Skattebibliotek.

Et annet av Ligningsutvalgets virkeområder er høringsuttalelser i lovsaker. Organisasjonen avgir regelmessig faglige høringsuttalelser

Ligningsutvalget driver også annen virksomhet. Organisasjonen gir eksempelvis ut bladet Ligningskontakt og støtter annen skattefaglig litterær virksomhet. Videre samarbeider Ligningsutvalget med Gyldendal, Skattebetalerforeningen, Norges Autoriserte Regnskapsførerers Forening, Den norske Revisorforening, og Den Norske Advokatforening om utgivelsen av Norsk Elektronisk Skattebibliotek.